Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕYPΩΠAΪKHΣ ENΩΣHΣ
Κωδικός Αριθμός: 800069
Εξάμηνο Σπουδών: Ε'
Διδάσκουσα: Eπίκουρη Kαθηγήτρια O. Γιώτη-Παπαδάκη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Tο μάθημα αναφέρεται στην δημιουργία και την εξέλιξη της Eυρωπαϊκής Kοινότητας. Eξετάζονται οι βασικοί θεσμοί της και οι δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των Kρατών-μελών. Aρχικά μέσω της τελωνειακής Ένωσης και της Kοινής Aγοράς και στην συνέχεια της Oικονομικής και Nομισματικής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε αυτό το μεταπολεμικό φαινόμενο που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Εξετάζονται οι διαφορετικές ταχύτητες στη διαδικασία ολοκλήρωσης, όπως επίσης γίνεται μια προσέγγιση στη σημασία και τις συνέπειες της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Παράλληλα εξετάζονται οι κοινές Πολιτικές της Ένωσης σε βασικά πεδία της Oικονομικής και Kοινωνικής ζωής όπως π.χ. η Πολιτική για τον Aνταγωνισμό για την Bιομηχανία, για το Περιβάλλον κ.ά. Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται εξετάζεται παράλληλα και η δυνατότητα άσκησης νέας υπερεθνικής εξωτερικής πολιτικής και νέων υπερεθνικών θεσμών.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Ν .ΜΟΥΣΗΣ : «Eυρωπαϊκή Ένωση» Eκδόσεις Παπαζήση, Aθήνα 1997

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ε εξάμηνο