Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
IΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Κωδικός Αριθμός: 800025
Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ'
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Ζ. Μαθάς-Δεμαθάς
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση των βασικών οικονομικών θεωριών στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται ο χώρος με στόχο να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο χώρος και η αξιοποίησή του εντάσσονται στο θεωρητικό οικοδόμημα της πολιτικής οικονομίας.

Η προσέγγιση των θεωριών αυτών γίνεται σε τέσσερα επίπεδα:

  • Παρουσίαση των βασικών οικονομικών θεωριών στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται ο χώρος.
  • Διερεύνηση του ευρύτερου ιστορικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται οι σχέσεις που με τη σειρά τους οδηγούν στη συγκρότηση των συγκεκριμένων θεωριών.
  • Ανάλυση της θέσης των συγκεκριμένων θεωριών στην ιστορία της οικονομικής σκέψης.
  • Σχολιασμός και κριτική αξιολόγηση των θεωριών αυτών.

Συγκεκριμένα, με αφετηρία τις πρώτες αναζητήσεις των πηγών του πλούτου και της αξίας των Εμποροκρατών, εισάγονται οι σχετικές με το έδαφος απόψεις και θεωρίες των Φυσιοκρατών, του Άνταμ Σμιθ, του Ντ. Ρικάρντο και του Κ. Μάρξ.

Οι θεωρίες αυτές επιτρέπουν την διερεύνηση της σχετικής με την εισαγωγή του εδάφους (γης) στον περί αξίας προβληματισμό στο ευρύτερο πλαίσιο της σταδιακής συγκρότησης της πολιτικής οικονομίας κατά την άνοδο της εμπορευματικής παραγωγής.

Στη συνέχεια διερευνάται η πορεία απεμπόλησης της ιδιαιτερότητας του εδάφους με την αναγωγή του εδάφους σε έναν από τους συντελεστές παραγωγής μέσα από την κυριαρχία της νεοκλασικής οικονομικής σκέψης, της οριακής σχολής και συνδέονται ο προβληματισμός ένταξης του χώρου στην οικονομική ανάλυση με τους αντίστοιχους προβληματισμούς της γεωγραφίας και της περιφερειακής επιστήμης (οικονομία του χώρου, χωροθετική ανάλυση και παράγοντες κόστους, χωροθέτηση και μορφές αγοράς, για τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα [κεντρικές θέσεις] κλπ).

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

RUBIN, I. I., «Ιστορία Οικονομικών Θεωριών», Κριτική, Σειρά Κριτική Σκέψη, μετάφρασηΧρ. Βαλλιάνος, επιστημονική επιμέλεια Γιάννης Μηλιός.
Φάκελλος με συνοδευτικά κείμενα.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΤ εξάμηνο