Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός: 800042
Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ'
Διδάσκοντες: Καθηγητής Ν. Τάτσος,
Λέκτορας Ι. Κεραμίδου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Το μάθημα αυτό αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια του μαθήματος «Δημοσιονομική Θεωρία» του Ε' εξαμήνου. Το περιεχόμενο του μαθήματος χωρίζεται σε 3 ενότητες:

  1. H επίδραση των δημοσιονομικών μέσων στην αποταμίευση, στις επενδύσεις, στην προσφορά εργασίας και στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων. Tα δημοσιονομικά μέσα ως μέσα άσκησης κοινωνικής πολιτικής, περιβαλλοντικής πολιτικής και πολιτικής για την κατοικία.
  2. H φορολογική πολιτική και η πολιτική δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα και οι συνέπειες της ένταξης στην ΕΟΚ.
  3. H δημοσιονομική αποκέντρωση και οι δημοσιονομικές συνέπειες της ύπαρξης πολλών βαθμίδων διοίκησης (Κεντρική Διοίκηση, Περιφερειακή Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση).
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Ν. ΤΑΤΣΟΣ “Θέματα Δημοσιονομικής Πολιτικής” Σημειώσεις
Ν. ΤΑΤΣΟΣ «Δημοσιονομική Αποκέντρωση» εκδόσεις Gutenberg 1999.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΤ εξάμηνο