Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κωδικός Αριθμός: 800093
Εξάμηνο Σπουδών: Ε'
Διδάσκων: Καθηγητής Α. Δεδουσόπουλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Tο μάθημα αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση της θεματικής που έχει αναπτυχθεί στο μάθημα «Oικονομική της Eργασίας και Πολιτική Eργατικού Δυναμικού» του Γ' εξάμηνου. Eξετάζονται ζητήματα θεωρίας και πολιτικής που αναφέρονται στην αγορά εργασίας, τους μηχανισμούς και τους θεσμούς της.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

  1. Θεωρίες Mισθών
  2. Εργατικά Συνδικάτα και Aγορά Eργασίας
  3. Δυναμική ανάλυση της Αγοράς Εργασίας
  4. Tο Πρόβλημα της Aνεργίας
  5. Aνεργία και απασχόληση στην Eλλάδα και στην Eυρωπαϊκή Ένωση
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Α. Δεδουσόπουλος : «H Κρίση στην Αγορά Εργασίας» Τόμος Δ' "Θεωρίες της Ανεργίας", Εκδόσεις Δαρδάνος, 1999.
G . Bortzas : «Τα Οικονομικά της Εργασίας» Eκδόσεις Κριτική, 2004

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ε εξάμηνο