Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
MIKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι
Κωδικός Αριθμός: 800009
Εξάμηνο Σπουδών: B'
Διδάσκοντες:

Καθηγητής Θ. Παλάσκας,
Λέκτορας Χ. Στοφόρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Σκοπός του μαθήματος είναι η διεξοδική παρουσίαση των εννοιών και τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί για την ανάλυση της συμπεριφοράς και των σχέσεων των δρώντων μονάδων και τη διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων σε ένα οικονομικό σύστημα που κυριαρχείται από την αγορά. Συγχρόνως, επισημαίνονται οι περιορισμοί και οι αντιφάσεις της θεωρίας, σε μια προσπάθεια κριτικής αποτίμησής της.

Το μάθημα αποτελείται από σειρά διαλέξεων 4 ωρών την εβδομάδα. Στα πλαίσια του μαθήματος απαιτείται η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών.
Η γνώση βασικών Μαθηματικών για Οικονομολόγους (Παράγωγοι, Ολοκληρώματα, Γραμμική Άλγεβρα) κρίνεται απαραίτητη.

Ενότητες:

  1. Το οικονομικό πρόβλημα και η μικροοικονομική θεώρηση.
  2. Η διαμόρφωση της τιμής ενός αγαθού.
  3. Θεωρία καταναλωτή.
  4. Θεωρία παραγωγής και κόστους.
  5. Μορφές αγοράς. Τέλειος ανταγωνισμός.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

H. Varian, 1992, «Μικροοικονομική: μια Σύγχρονη Προσέγγιση», Τόμος 1 και 2, Εκδόσεις, Κριτική.
Θ .Β. Παλάσκας : Σημειώσεις.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Β εξάμηνο