Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός: 800019
Εξάμηνο Σπουδών: Δ'
Διδάσκοντες: Αναπλ. Καθηγητής Ι. Ψυχάρης
Επίκουρος Καθηγητής Εμμ. Χριστοφάκης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
 1. Το αντικείμενο της περιφερειακής οικονομικής πολιτικής.
 2. Οι σκοποί της περιφερειακής οικονομικής πολιτικής.
  Σχέσεις εθνικής και περιφερειακής πολιτικής.
  Aντικειμενικοί σκοποί της περιφερειακής πολιτικής.
  Προβλήματα ποσοτικοποίησης, αξιολόγηση.
 3. Θεωρίες χωροθέτησης και περιφερειακής πολιτικής.
 4. Η στρατηγική και τα μέσα της περιφερειακής πολιτικής.
 5. Ελληνική και κοινοτική περιφερειακή πολιτική.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική», Eκδόσεις Παπαζήση, Aθήνα 1997.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Δ εξάμηνο