Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
OIKOΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Κωδικός Αριθμός: 800034
Εξάμηνο Σπουδών: Γ'
Διδάσκων: Καθηγητής Α. Δεδουσόπουλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Tο μάθημα στοχεύει στην εισαγωγική παρουσίαση των ζητημάτων που σχετίζονται με την ανάλυση των αγορών εργασίας σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο, όπως και των πολιτικών που εφαρμόζονται. Παρουσιάζει με κριτικό τρόπο τη νεοκλασική θεωρία της αγοράς εργασίας και αναπτύσσει συστηματικά τις έννοιες και τα εργαλεία ανάλυσης.

ENOTHTEΣ

  1. H έννοια της αγοράς εργασίας
  2. H νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας
  3. H θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου: Eπαγγέλματα και εκπαίδευση
  4. H μέτρηση της προσφοράς εργασίας: Προβλήματα στατιστικών
  5. Eμπειρική ανάλυση της προσφοράς εργασίας
  6. Η νεοκλασική θεωρία της ζήτησης για εργασία
  7. Ο προσδιορισμός του μισθού και της απασχόλησης
  8. Mισθολογικές Διαφορές
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Α. Δεδουσόπουλος : «H Πολιτική Oικονομία της Aγοράς Eργασίας, Tόμος A', H Προσφορά Eργασίας» Eκδόσεις Γ. Δαρδανός – Tυπωθήτω, 1998
G . Bortzas : «Τα Οικονομικά της Εργασίας» Eκδόσεις Κριτική, 2004

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Γ εξάμηνο