Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κωδικός Αριθμός: 800065
Εξάμηνο Σπουδών: Η'
Διδάσκοντες: Καθηγητής Μ. Λαμπρινίδης,
Kαθηγητής Ι. Σακέλλης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

 1. Η καμπύλη συγκέντρωσης Lorenz. Ο Συντελεστής Gini. Η παρουσίαση των οικονομικών ανισοτήτων. Το πρόβλημα της φτώχειας.
 2. Η πολιτική του κράτους για τη στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων.
  Η έκταση της κρατικής παρέμβασης.
 3. Οι επιδράσεις των φόρων στη διανομή του εισοδήματος.
 4. Οι επιδράσεις των δαπανών κοινωνικής προστασίας στη διανομή του εισοδήματος
 5. Η Κοινωνική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ενωση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 1. Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης: Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας
  Δημόσια / Ιδιωτική Ασφάλιση
  Υποχρεωτική / Προαιρετική Ασφάλιση
  Κεφαλαιοποιητικό / (Στατικά Ανα)Διανεμητικό Σύστημα
  Ανταποδοτικό / (Δυναμικά) Αναδιανεμητικό Σύστημα
  Χρηματοδότηση από Εισφορές / Χρηματοδότηση από Γενικά ή Ειδικά Φορολογικά Εσοδα
  Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα των εναλλακτικών συστημάτων
 2. Εξέλιξη και Κρίση των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης
  Η σημασία των δημογραφικών εξελίξεων, της μέσης ηλικίας συνταξιοδότησης, του ύψους των παροχών, της ωρίμανσης των ταμείων, των δεσμεύσεων στη διαχείρηση της περιουσίας των ταμείων, της ανεργίας, της άτυπης εργασίας, της εισφοροδιαφυγής, της πολυδιάσπασης του συστήματος, της απόδοσης της κεφαλαιαγοράς, του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και του πληθωρισμού.
 3. Προτάσεις για τη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης
  Αύξηση μέσης ηλικίας συνταξιοδότησης
  Μείωση παροχών
  Αύξηση εισφορών
  Επαγγελματικά-κλαδικά προγράμματα συνταξιοδότησης
  Ρυθμιστικό πλαίσιο
  Συγχώνευση ταμείων
  Νομιμοποίηση μεταναστών
  Καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής
  Πολυαξονικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (Σύστημα Τριών Πυλώνων)
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Θ. Σακελλαρόπουλος , «Υπερεθνικές Κοινωνικές Πολιτικές», Εκδόσεις Κριτική, 2001.
Φάκελλος άρθρων και σημειώσεων

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Η εξάμηνο