Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ι
Κωδικός Αριθμός: 800105
Εξάμηνο Σπουδών: Δ'
Διδάσκουσες: Λέκτορας Ι. Κεραμίδου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα κυριότερα ρεύματα οικονομικής σκέψης. Καθώς επίσης και το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον ανάπτυξής τους. Το μάθημα εξετάζει πως οι θεωρίες, οι έννοιες και οι μέθοδοι των οικονομικών έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια των τελευταίων 250 ετών και παρουσιάζει πως οι μεγάλοι οικονομολόγοι του παρελθόντος προσέγγισαν τα «αιώνια» ερωτήματα (παραδείγματος χάριν τους παράγοντες οικονομικής μεγέθυνσης ή το ρόλο του κράτους) και τα επέλυσαν στο πλαίσιο της επιστημονικής σκέψης και των οικονομικών συνθηκών της εποχής τους.
Οι βασικές ενότητας είναι:
• Η οικονομική επανάσταση
• Ο κόσμος του Άνταμ Σμιθ
• Η προσέγγιση Τόμας Μάλθους και του Ντέϊβιντ Ρικάρντο
• Οι ουτοπικοί σοσιαλιστές
• Το σύστημα του Κάρλ Μάρξ
• Οι οριακοί οικονομολόγοι
• Η θεσμική προσέγγιση του Θορστάϊν Βέμπλεν
• Οι απόψεις του Τζον Μέϊναρντ Κέϊνς
• Η θεώρηση του Γιόσεφ Σουμπέτερ
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:
HEILBRONNER R., «Οι Φιλόσοφοι του Οικονομικού Κόσμου, η ζωή και οι ιδέες τους», Εκδόσεις Κριτική.
RIMA I., «Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης», τόμοι Α΄ και Β΄ , Εκδόσεις Gutenberg.
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Δ εξάμηνο