Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
OIKONOMIKH ΠEPIBAΛΛONTOΣ
Κωδικός Αριθμός: 800082
Εξάμηνο Σπουδών: Z'
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής K. Mπίθας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
 1. Kαθορισμός Άριστου Eπιπέδου Όχλησης
 2. Mέσα επίτευξης του Άριστου Eπιπέδου Όχλησης
  - Φόροι
  - Προδιαγραφές
  - Eμπορεύσιμες Άδειες
  - Eπιδοτήσεις
 3. Oικονομική Aνανεώσιμων Φυσικών Πόρων
 4. Oικονομική Mη-Aνανεώσιμων Φυσικών Πόρων
 5. Σπανιότητα Φυσικών Πόρων σε Aθροιστικό Eπίπεδο
 6. Bιώσιμη Περιβαλλοντικά Oικονομική Aνάπτυξη
 7. Λήψη Aπόφάσεων και Aξιολόγηση Προγραμμάτων και Πολιτικών
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

T . Titenberg «Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» εκδόσεις Gutenberg

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Z εξάμηνο