Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κωδικός Αριθμός: 800027
Εξάμηνο Σπουδών: Δ'
Διδάσκοντες: Χρ. Μουκίου (Γεν. Τμήμα Δικαίου)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Θα ανακοινωθεί.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Θα ανακοινωθούν.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Δ εξάμηνο