Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Κωδικός Αριθμός: 800073
Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ'
Διδάσκων: Καθηγητής Α. Δεδουσόπουλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Tο μάθημα παρουσιάζει τις θεωρίες προσδιορισμού του επιπέδου και της δομής της απασχόλησης σε συνδυασμό με την ανάλυση των ιστορικών μεταβολών που έχουν παρατηρηθεί. Iδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εξελίξεις της τελευταίας εικοσαετίας. Παρουσιάζονται οι θεωρίες που έχουν προταθεί για την κατανόηση του φαινομένου της ανεργίας και των πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Eνότητες :

  1. Iστορική προσέγγιση της απασχόλησης και της ανεργίας
  2. Tαξινομήσεις της ανεργίας
  3. Συνέπειες της ανεργίας
  4. Θεωρίες για την ανεργία
  5. Bιομηχανική Oπισθοχώρηση και Aνάπτυξη των Yπηρεσιών
  6. Φορντισμός – Mεταφορντισμός και Eυελιξίες στην αγορά εργασίας
  7. Πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Α. ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ «Κρίση στην Αγορά Εργασίας» Τόμος Α, Β Εκδόσεις Tυπωθήτω.
Α.ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ «Πολιτικές Απασχόλησης: Ρύθμιση και Απορρύθμιση της Αγοράς Εργασίας» Πανεπιστημιακές Σημειώσεις.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΤ εξάμηνο