Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κωδικός Αριθμός: 800101
Εξάμηνο Σπουδών: Ε'
Διδάσκων: Λέκτορας Α. Μιμής
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Το εισαγωγικό αυτό μάθημα στα ΓΣΠ παρέχει βασικές γνώσεις τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας το εμπορικό πακέτο ArcGIS. Το μάθημα αποτελείται από μια σειρά διαλέξεων και πρακτικών ασκήσεων που εκτελούν οι φοιτητές με πραγματικά δεδομένα. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών των ΓΣΠ καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους με την εισαγωγή, επεξεργασία – ανάλυση και απεικόνιση χωρικών δεδομένων.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:
  • Longley P., Goodchild M.F., Maguire D.J. And Rhindisbn D.W. (2010), Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). 2η έκδοση, Κλειδάριθμος.
  • Κουτσόπουλος Κώστας (2002), Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου, Παπασωτηρίου.
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ε εξάμηνο