Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ANAΛΥΣΗ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Κωδικός Αριθμός: 800013
Εξάμηνο Σπουδών: Γ'
Διδάσκοντες: Καθηγήτρια Α. Λυμπεράκη,
Επικ. Καθηγητής K. Mπίθας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
  1. Κατάταξη θεωριών για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης.

  2. Παραδοσιακές θεωρήσεις (Weber, Osch, Smith).

  3. Βιομηχανικές συγκεντρώσεις, ροές μεταξύ των επιχειρήσεων και πρότυπα χωροθέτησης.

  4. Η εμφάνιση της σύγχρονης βιομηχανικής εταιρείας.

  5. Η γεωγραφία της επιχείρησης.

  6. Χωρικές απόψεις της ανάπτυξης των σύγχρονων εταιρειών.

  7. Η ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρήσεων στο χώρο.

  8. Χωροθετικά πρότυπα των κλάδων της βιομηχανίας.

  9. Εξειδίκευση, ανάπτυξη και παρακμή των περιφερειών.

  10. Χωροθέτηση της βιομηχανίας και περιφερειακή πολιτική.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

D. WAKER, K. CHAPMAN: «Η χωροθέτηση της Βιομηχανίας», Εκδόσεις Παπαζήση.
Γ. ΚΩΤΤΗ «Ανάλυση Τόπου Εγκατάστασης» εκδόσεις Παπαζήση

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Γ εξάμηνο