Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός: 800030
Εξάμηνο Σπουδών: Ε'
Διδάσκων:  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τους βασικούς δημοσιονομικούς θεσμούς. Το περιεχόμενο του μαθήματος χωρίζεται σε πέντε ενότητες.

  1. H χρησιμότητα του κρατικού προϋπολογισμού (ΚΠ), οι κατηγορίες ΚΠ και οι μέθοδοι κατάρτισης, ψήφισης, εκτέλεσης και ελέγχου του ΚΠ στην Ελλάδα.
  2. Kατηγορίες δημοσίων δαπανών – Θέματα φορολογικής πολιτικής.
  3. Xαρακτηριστικά ορισμένων κατηγοριών φόρων.
  4. Xρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών με τη φορολογία.
  5. Σύντομη εισαγωγή στο θέμα των δημοσίων επιχειρήσεων.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Θ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ “Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική”, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 1998
Ν. ΤΑΤΣΟΣ «Τα Δημόσια Οικονομικά στην Ελλάδα», Εκδόσεις Σμπίλια, «Το Οικονομικό».

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ε εξάμηνο