Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κωδικός Αριθμός: 800074
Εξάμηνο Σπουδών: Η'
Διδάσκοντες: Λέκτορας Β. Αρακελιάν
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Σημειώσεις.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Η εξάμηνο