Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Κωδικός Αριθμός: 800046
Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ'
Διδάσκοντες: Λέκτορας Α. Μιμής
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Το μάθημα εισάγει στα σύγχρονα συστήματα απεικόνισης γεωγραφικών πληροφοριών με τη βοήθεια Η/Υ. Περιλαμβάνει θέματα συστηματικής καταγραφής γεωγραφικών πληροφοριών που αφορούν διαφορετικά περιφερειακά επίπεδα και επεξεργασίας περιφερειακών πληροφοριών. Στόχος του είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με πακέτα χαρτογράφησης και επεξεργασίας περιφερειακών πληροφοριών.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:
  • Longley P., Goodchild M.F., Maguire D.J. And Rhindisbn D.W. (2010), Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). 2η έκδοση, Κλειδάριθμος.
  • Φώτης Γ. (2008), Ποσοτική Χωρική Ανάλυση, Γκοβόστη.
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΤ εξάμηνο